Wednesday, 29/06/2022 - 19:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nam Cường TP Lào Cai ^;^ Wellcome to web portal of Nam Cuong Junior High School

Chương trình phối hợp dạy học Giáo dục địa phương, Địa lý và Hoạt động trải nghiệm với Bảo tàng Lào Cai

Hướng đến mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hoá các dân tộc Lào Cai; với nội dung truyền tải những thông tin về trang phục dân tộc. Bảo tàng tỉnh đã mang đến tiết học những bộ trang phục dân tộc truyền thống, hoạ tiết hoa văn thêu tay của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đây là một trong những đổi mới sáng tạo trong quá trình kết hợp giảng dạy giữa Bảo tàng và nhà trường. Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác "ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ" theo Quyết định 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.